Kirjautuminen

Tervetuloa sähköiseen lupa-asiointipalveluun

  • Rakennushankkeen tietojen keräämiseen ja hallintaan
  • Rakennuslupien hakemiseen
"Yleisten alueiden luvat" -palvelu on tarkoitettu
  • Sijoitusluvan hakemiseen
  • Kaivuuluvan hakemiseen
  • Tilapäisen aluevuokrauksen hakemiseen