Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Boat owner is responsible for ensuring that the chosen berth is suitable for the ones boat by draft, width, length and height.

Hamnbestämmelser(bara på finska).

Förnyelseperiod 15.2.2024 - 3.4.2024

Allmän reserveringsperiod 3.4.2024 - 31.12.2024

Fria platser

0801001 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801002 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801003 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801004 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801005 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801006 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801007 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801008 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801009 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801010 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801011 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801012 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801013 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801014 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801015 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801016 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801017 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801018 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801019 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801020 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801021 296,26 € Kan inte reserveras >>
0801022 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801023 296,26 € Kan inte reserveras >>
0801024 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801025 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801026 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801027 296,26 € Kan inte reserveras >>
0801028 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801029 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801030 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801031 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801032 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801033 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801034 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801035 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801036 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801037 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801038 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801039 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801040 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801041 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801042 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801043 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801044 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801045 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801046 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801047 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801048 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801049 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801050 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801051 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801052 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801053 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801054 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801055 246,88 € Kan inte reserveras >>
0801056 296,26 € Kan inte reserveras >>
0801057 345,64 € Kan inte reserveras >>
0801058 296,26 € Kan inte reserveras >>
0801059 345,64 € Kan inte reserveras >>
0801060 296,26 € Kan inte reserveras >>
0801061 395,01 € Välj >>
0801062 345,64 € Kan inte reserveras >>
0801064 345,64 € Välj >>
0801101 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801102 197,51 € Välj >>
0801103 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801104 197,51 € Välj >>
0801105 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801106 197,51 € Välj >>
0801107 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801108 197,51 € Välj >>
0801109 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801110 197,51 € Välj >>
0801111 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801112 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801113 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801114 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801115 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801116 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801117 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801118 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801119 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801120 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801121 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801122 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801123 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801124 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801125 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801126 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801127 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801128 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801129 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801130 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801131 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801133 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801135 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801137 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801139 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801141 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801143 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801145 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801147 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801149 197,51 € Kan inte reserveras >>
0801151 197,51 € Kan inte reserveras >>
0802098 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802099 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802100 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802101 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802102 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802103 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802104 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802105 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802106 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802107 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802108 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802109 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802110 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802111 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802112 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802113 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802114 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802115 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802116 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802117 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802118 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802119 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802120 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802121 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802122 246,88 € Välj >>
0802123 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802124 246,88 € Kan inte reserveras >>
0802125 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803001 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803002 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803003 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803004 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803005 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803006 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803007 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803008 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803009 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803010 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803011 197,51 € Kan inte reserveras >>
0803012 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803013 296,26 € Kan inte reserveras >>
0803014 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803015 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803016 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803017 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803018 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803019 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803020 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803021 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803022 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803023 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803024 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803025 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803026 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803027 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803028 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803029 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803030 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803031 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803032 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803033 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803034 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803035 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803036 246,88 € Kan inte reserveras >>
0803037 296,26 € Kan inte reserveras >>
0803038 296,26 € Kan inte reserveras >>
0803039 296,26 € Kan inte reserveras >>
0803040 296,26 € Kan inte reserveras >>