Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Boat owner is responsible for ensuring that the chosen berth is suitable for the ones boat by draft, width, length and height.

Hamnbestämmelser(bara på finska).

Förnyelseperiod 15.2.2024 - 3.4.2024

Allmän reserveringsperiod 3.4.2024 - 31.12.2024

Fria platser

1701001 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701002 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701003 197,51 € Välj >>
1701004 197,51 € Välj >>
1701005 197,51 € Välj >>
1701006 197,51 € Välj >>
1701007 197,51 € Välj >>
1701008 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701009 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701010 197,51 € Välj >>
1701011 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701012 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701013 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701014 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701015 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701016 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701017 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701018 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701019 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701020 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701021 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701022 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701023 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701024 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701025 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701026 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701027 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701028 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701029 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701030 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701031 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701032 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701033 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701034 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701035 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701036 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701037 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701038 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701039 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701040 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701041 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701042 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701043 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701044 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701045 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701046 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701047 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701048 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701049 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701050 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701051 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701052 345,64 € Kan inte reserveras >>
1701053 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701054 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701055 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701056 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701057 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701058 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701059 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701060 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701061 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701062 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701063 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701064 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701065 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701066 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701067 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701068 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701069 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701070 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701071 197,51 € Kan inte reserveras >>
1701072 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701073 345,64 € Kan inte reserveras >>
1701074 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701075 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701076 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701077 246,88 € Kan inte reserveras >>
1701078 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701079 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701080 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701081 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701082 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701083 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701084 345,64 € Kan inte reserveras >>
1701085 345,64 € Kan inte reserveras >>
1701086 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701087 296,26 € Kan inte reserveras >>
1701088 374,38 € Kan inte reserveras >>
1701089 400,42 € Kan inte reserveras >>
1702001 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702002 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702003 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702004 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702005 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702006 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702007 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702008 246,88 € Välj >>
1702009 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702010 246,88 € Välj >>
1702011 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702012 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702013 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702014 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702015 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702016 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702017 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702018 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702019 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702020 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702021 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702022 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702023 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702024 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702025 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702026 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702027 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702028 246,88 € Välj >>
1702029 246,88 € Välj >>
1702030 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702031 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702032 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702033 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702034 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702035 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702036 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702037 374,38 € Kan inte reserveras >>
1702038 374,38 € Kan inte reserveras >>
1702039 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702040 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702041 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702042 246,88 € Välj >>
1702043 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702044 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702045 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702046 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702047 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702048 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702049 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702050 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702051 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702052 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702053 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702054 246,88 € Välj >>
1702055 246,88 € Kan inte reserveras >>
1702056 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702057 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702058 449,80 € Kan inte reserveras >>
1702059 449,80 € Kan inte reserveras >>
1702060 345,64 € Kan inte reserveras >>
1702061 345,64 € Kan inte reserveras >>
1702062 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702063 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702064 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702065 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702066 296,26 € Kan inte reserveras >>
1702067 374,38 € Kan inte reserveras >>
1702068 296,26 € Kan inte reserveras >>