Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Boat owner is responsible for ensuring that the chosen berth is suitable for the ones boat by draft, width, length and height.

Hamnbestämmelser(bara på finska).

Förnyelseperiod 15.2.2024 - 3.4.2024

Allmän reserveringsperiod 3.4.2024 - 31.12.2024

Fria platser

1102038 246,88 € Kan inte reserveras >>
1102039 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102040 296,26 € Välj >>
1102041 296,26 € Välj >>
1102042 296,26 € Välj >>
1102043 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102044 296,26 € Välj >>
1102045 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102046 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102047 296,26 € Välj >>
1102048 296,26 € Välj >>
1102049 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102050 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102051 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102052 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102053 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102054 296,26 € Välj >>
1102055 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102056 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102057 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102058 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102059 296,26 € Välj >>
1102060 296,26 € Välj >>
1102061 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102062 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102063 296,26 € Välj >>
1102064 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102065 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102066 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102067 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102068 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102069 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102070 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102071 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102072 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102073 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102074 296,26 € Välj >>
1102075 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102076 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102077 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102078 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102079 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102080 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102081 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102082 296,26 € Välj >>
1102083 296,26 € Välj >>
1102084 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102085 296,26 € Välj >>
1102086 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102087 296,26 € Välj >>
1102088 296,26 € Välj >>
1102089 296,26 € Välj >>
1102090 296,26 € Välj >>
1102091 296,26 € Välj >>
1102092 296,26 € Välj >>
1102093 296,26 € Kan inte reserveras >>
1102094 296,26 € Välj >>
1102095 345,64 € Kan inte reserveras >>
1102096 345,64 € Välj >>
1102097 345,64 € Välj >>
1102098 345,64 € Kan inte reserveras >>
1102099 345,64 € Välj >>
1102100 345,64 € Välj >>
1102101 345,64 € Välj >>
1102102 345,64 € Välj >>
1102103 345,64 € Välj >>
1102104 345,64 € Välj >>
1102105 345,64 € Välj >>
1102106 345,64 € Välj >>
1102107 345,64 € Kan inte reserveras >>
1102108 345,64 € Välj >>
1102109 345,64 € Kan inte reserveras >>
1102110 345,64 € Kan inte reserveras >>
1102111 345,64 € Kan inte reserveras >>
1102112 345,64 € Kan inte reserveras >>
1104001 148,13 € Kan inte reserveras >>
1104002 148,13 € Kan inte reserveras >>
1104003 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104004 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104005 246,88 € Välj >>
1104006 246,88 € Välj >>
1104007 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104008 246,88 € Välj >>
1104009 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104010 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104011 246,88 € Välj >>
1104012 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104013 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104014 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104015 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104016 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104017 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104018 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104019 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104020 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104021 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104022 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104023 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104024 246,88 € Kan inte reserveras >>
1104025 296,26 € Välj >>
1104026 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104027 296,26 € Välj >>
1104028 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104029 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104030 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104031 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104032 296,26 € Välj >>
1104033 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104034 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104035 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104037 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104038 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104039 296,26 € Välj >>
1104040 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104041 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104042 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104043 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104044 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104045 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104046 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104047 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104048 296,26 € Kan inte reserveras >>
1104049 345,64 € Kan inte reserveras >>
1104050 345,64 € Kan inte reserveras >>
1104051 345,64 € Kan inte reserveras >>
1104052 345,64 € Kan inte reserveras >>
1104053 345,64 € Kan inte reserveras >>
1104054 345,64 € Kan inte reserveras >>
1104055 395,01 € Kan inte reserveras >>
1104056 395,01 € Kan inte reserveras >>
1104057 395,01 € Välj >>
1104058 395,01 € Kan inte reserveras >>
1106013 345,64 € Kan inte reserveras >>
1108001 148,13 € Välj >>
1108002 148,13 € Kan inte reserveras >>
1108003 197,51 € Kan inte reserveras >>
1108004 197,51 € Kan inte reserveras >>
1108005 197,51 € Kan inte reserveras >>
1108006 197,51 € Kan inte reserveras >>
1108007 197,51 € Kan inte reserveras >>
1108008 197,51 € Kan inte reserveras >>
1108009 197,51 € Kan inte reserveras >>
1108010 197,51 € Kan inte reserveras >>
1108011 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108012 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108013 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108014 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108015 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108016 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108017 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108018 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108019 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108020 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108021 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108022 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108023 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108024 246,88 € Kan inte reserveras >>
1108025 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108026 296,26 € Välj >>
1108027 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108028 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108029 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108030 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108031 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108032 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108033 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108034 296,26 € Välj >>
1108035 345,64 € Kan inte reserveras >>
1108036 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108037 345,64 € Kan inte reserveras >>
1108038 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108039 345,64 € Kan inte reserveras >>
1108040 296,26 € Kan inte reserveras >>
1108041 395,01 € Kan inte reserveras >>
1108042 345,64 € Kan inte reserveras >>
1108043 395,01 € Kan inte reserveras >>
1108044 345,64 € Kan inte reserveras >>
1108045 475,84 € Kan inte reserveras >>
1108046 345,64 € Kan inte reserveras >>
1108047 525,21 € Kan inte reserveras >>
1108048 345,64 € Kan inte reserveras >>
1108049 525,21 € Kan inte reserveras >>
1108050 395,01 € Kan inte reserveras >>
1108051 525,21 € Kan inte reserveras >>
1108052 525,21 € Kan inte reserveras >>
1108053 525,21 € Kan inte reserveras >>
1109001 246,88 € Välj >>
1109002 246,88 € Välj >>
1109003 246,88 € Välj >>
1109004 246,88 € Välj >>
1109005 246,88 € Välj >>
1109006 246,88 € Välj >>
1109007 246,88 € Välj >>
1109008 246,88 € Kan inte reserveras >>
1109009 246,88 € Välj >>
1109010 246,88 € Välj >>
1109011 246,88 € Välj >>
1109012 246,88 € Kan inte reserveras >>
1109013 246,88 € Välj >>
1109014 246,88 € Välj >>
1109015 246,88 € Välj >>
1109016 246,88 € Välj >>
1109017 246,88 € Välj >>
1109018 246,88 € Välj >>
1109019 246,88 € Välj >>
1109020 246,88 € Välj >>
1109021 246,88 € Välj >>
1109022 246,88 € Välj >>
1109023 296,26 € Kan inte reserveras >>
1109024 296,26 € Kan inte reserveras >>
1109025 296,26 € Kan inte reserveras >>
1109026 296,26 € Kan inte reserveras >>
1109027 296,26 € Välj >>
1109028 296,26 € Kan inte reserveras >>
1109029 296,26 € Kan inte reserveras >>
1109030 296,26 € Kan inte reserveras >>
1109031 296,26 € Välj >>
1109032 296,26 € Välj >>
1109033 296,26 € Välj >>
1109034 296,26 € Välj >>